A projekt

HPC a felsőoktatásban projekt

Általános jellemzők

Projektvezető: Stefán Péter
Időtartam: 2013.07.01 - 2015.12.31.

Projekt össztámogatása: a projekt teljes költségvetése 2 milliárd forint. A teljes összeg két alapból adódik össze: 3258 millárd forintot az Európai Szociális Alap biztosít, 442 millió forinttal pedig a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatja a fejlesztést.

2013. július 1-jén elindult a „Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban” címet viselő fejlesztés. A tervek szerint 2014. december 31-én lezáruló, 2 milliárd forintos Európai Uniós (TIOP 1.3.2.) forrásból finanszírozott beruházás során a budapesti és a debreceni szuperszámítógép-központ újul meg.
A fejlesztés célja a hazai felsőoktatás, illetve az azt támogató kutatás által végzett kutatás-fejlesztési, illetve innovációs-értékteremtői tevékenység hatékonyságának a növelése az erőforrások korszerűsítésén keresztül. A jelenlegi nemzeti erőforráshálózat 53 Tflop/s számítási-, és 2 Pbyte adattárolási kapacitással rendelkezik, azonban a projekt végére ezek az értékek megtöbbszöröződnek. 2015-re az összkapacitás eléri a 170 Tflop/s számítási-, és 7 Pbyte adattárolási erőforrást. A beruházáshoz egyéb környezeti, illetve adathálózati fejlesztések is kapcsolódnak, amelyek korszerű hátteret biztosítanak a hazai felsőoktatás, illetve az azt támogató kutatás jelentős megerősödéséhez, versenyképességének megőrzéséhez, valamint hazai tudományos eredmények és értékek számának növekedéséhez, azok hazai iparban való hasznosulásához.
A tervezett fejlesztés összhangban áll az Európai Unió elosztott számítási és adattárolási (szuperszámítástechnikai) infrastruktúra fejlesztéseivel, és illeszkedik a Horizont 2020 fejlesztési program legfontosabb céljaihoz.

A beruházás lehetséges eredményei

A beruházás megvalósulásával Magyarország bekerülhet azon 20-25 ország közé, amelyek a legerősebb szuperszámítógépekkel rendelkeznek.
A hazai szuperszámítógépes infrastruktúra-fejlesztés erősíti Magyarország pozícióját a világ kutatás-fejlesztési rangsorában.

A korszerű szuperszámítástechnikai rendszer jelentős eszközt ad a hazai felsőoktatás és kutatás szereplői számára új tudományos értékek, eredmények előállítására. A projekt egyúttal hozzájárul a Kormány azon törekvéseihez, melyek a tudásalapú Magyarországot hivatottak erősíteni.

A rendszer segíti a hazai ipar és a felsőoktatás közötti szinergiák, együttműködések, közös kutatási és fejlesztési projektek erősödését. Ezáltal a beruházás jelentős mértékben hozzájárul Magyarország versenyképességének növeléséhez, hiszen csak a megfelelő infrastruktúra biztosításával tudjuk kihasználni a magyarok szellemi tudását. Korszerű szuperszámítógépes infrastruktúra nélkül nem létezhet magyar innováció.