NIIFI

Mi az NIIF Program?

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program a magyarországi kutatói és felsőoktatási hálózat fejlesztésének és működtetésének programja. A program a teljes magyarországi kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi közösség számára biztosít

• országos nagysebességű számítógép-hálózati infrastruktúrát, valamint erre épülő
• szuperszámítástechnika és grid,
• multimédia alapú kollaborációs szolgáltatásokat (VoIP, videókonferencia),
• egyéb kommunikációs és információs szolgáltatásokat,
• innovatív alkalmazási környezetet.

A Program központi költségvetési támogatásra és a tagintézmények hozzájárulására támaszkodik. A fejlesztési és működtetési feladatokat az NIIF Intézet (NIIFI) fogja össze, a Program Tanács irányítása és a Műszaki Tanács szakmai közreműködése mellett. A Program szorosan együttműködik a felhasználói közösséget tömörítő Hungarnet Egyesülettel.

Az NIIF Program – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – egyúttal élvonalbeli szerepet tölt be a legújabb hálózati technológiák magyarországi fejlesztésében és alkalmazásában is. Ily módon meghatározó szerepet játszik az informatika országos fejlődésében. Korszerű, versenyképes infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosít a felsőoktatás és a kutatás számára, de egyúttal követendő példával is szolgál az országszerte folyó informatikai fejlesztésekhez.

Az NIIF Program története a 80-as évek közepéig nyúlik vissza.
A Program a mintegy 20 éves történet eredményeire és tapasztalataira támaszkodik. A mára kialakult szervezeti keretek e hosszú folyamat eredményének tekinthetők.
Az NIIF Program a kezdetektől fogva sokrétű és gyümölcsöző nemzetközi kapcsolatokat ápol. A kapcsolatrendszer egyaránt kiterjed a szervezeti és a szakmai, valamint hálózati kapcsolatokra. Nemzetközi együttműködési partnerek mindazok az európai és globális szervezetek, melyek a kutatás és oktatás információs infrastruktúra-építés területen tevékenykednek.

A Program a mindenkori legkorszerűbb műszaki-technikai és alkalmazási hátteret igyekszik biztosítani a több mint 2.500.000 főnyi hazai felhasználói közösség (kutatás, felsőoktatás és közgyűjtemények) számára. A számítógép-hálózatokra épülő hatékony kommunikáció és kooperáció – ezen belül elsősorban a hazai és külföldi partnerekkel való kutatási és oktatási együttműködés, valamint a kutatás és oktatás kapcsán releváns hazai és nemzetközi információkhoz való hozzáférés – lehetősége több, mint 5000 intézmény számára.

További tájékoztatás: http://www.niif.hu